Raticos

Raticos is een adviesbureau dat zich richt op innovatie, duurzaamheid en energiebesparing in de openbare ruimte.

Producten en diensten van Raticos zijn: – het opstellen van nulmetingen, beleidsplannen, beheerplannen, lichtberekeningen, (energie en Co2)besparingsadviezen – support bij digitalisering, online diensten en aanbestedingen en projecten in de openbare ruimte – trainingen en seminars

Doelen en Uitdagingen

Onze openbare ruimte verandert. Voortschrijdend inzicht en technische innovaties geven ons steeds meer mogelijkheden om met- en in onze openbare ruimte te kunnen communiceren. Denk aan mobiele communicatie, draadloze technologie en de ontwikkeling van nieuwe sensoren en actuatoren. De eisen en de wensen die we als gebruikers stellen aan onze openbare ruimte groeien met deze ontwikkelingen mee. We verwachten dat we op ons gemak zijn in de openbare ruimte, van nodige en gewenste informatie worden voorzien en ons veilig, gemakkelijk en snel kunnen voortbewegen. Niet alleen nu, maar 24 x 7.

Die verwachtingen stellen overheden, aannemers, projectontwikkelaars en ondernemingen gericht op de publieke ruimte voor een flinke uitdaging. Dat wordt versterkt door de politieke geluiden om gehoor te geven aan innovatie, energiebesparing en duurzaamheid.  Vragen uit de praktijk zijn: hoe zorgen we voor een leefbare en duurzame openbare ruimte die voorziet in- en voldoet aan de huidige behoeftes en aansluit bij de toekomst? Hoe gaan we om met de bestaande infrastructuur? Welk migratietraject sluit het beste aan bij onze specifieke situatie? Hoe gaan we om met nieuwe innovatieve producten? Nu implementeren? Of later?

Raticos Expertise

Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunt Raticos u om deze uitdagingen en vragen om te zetten in passende, realiseerbare en betaalbare oplossingen. Geen hypermoderne openbare verlichting waarvoor een vermogen moet worden betaald en waarvan de eerste exemplaren nog geplaatst moeten worden. Ook geen plein waarvan het ontwerp en de inrichting al 50 jaar geleden bedacht zijn. Maar een oplossing waarin alle facetten van de openbare ruimte onder de loep worden genomen, belangen van de stakeholders worden meegenomen, balancering plaatsvindt en een vertaling plaatsvindt naar moderne, betaalbare en bewezen producten die de openbare ruimte ondersteunen.

Voor meer informatie: neem contact op via rogervanratingen@raticos.nl of klik hier.